Pojďte s námi Pivní stopou...

...ať už šlo o jakoukoli dobu, člověk, potřeboval-li se zorientovat, orientačními body byly vždy hospůdky, hostince, krčmy a obdobná zařízení. Věhlas daných podniků, jejich hostinských a lahodného moku nám prostě utkví v hlavě vždy víc, než název ulice. Abychom se tedy ve světě nikdy neztratili, pojďme si rozšířit své obzory prostřednictvím sběratelské hry, jejímž úkolem a cílem je, seznamovat nás jak s hospůdkami a širokou škálou nejen českého piva, tak i se zajímavostmi, které by neměly uniknout naší pozornosti.

Turistika s pivním režimem...

Starou Prahou pivovarskou

Praha je a byla pivovarnictví zaslíbena již od středověku. Ostatně sám Otec vlasti Karel IV. ve své Zlaté bule vydané roku 1356 stanovil, že "...všichni měšťané, na kterýchžkolivěk nových nebo starých městištěch by byli usedlí, rovnou svobodu měli pivo všelikého jména vařiti a pivovarů, sladoven i hvozdů používati…" a skutečně pivovarnictví jen kvetlo. Jak zmiňuje Milan Polák ve své knize „Pražské pivovárky a pivovary“ jen před rokem 1419 bylo na Starém a Novém městě na 55 pivovarů. V roce 1748 se pivo vařilo na Starém městě v 68 pivovarech a na Novém městě ve 45 pivovarech. O kvalitě uvařeného piva však můžeme dnes už jen spekulovat. Počet pivovarů se bohužel vinou historických událostí...
více v brožurce
Kód stopy: 
PS004
Okres: 
PHA
Typ trasy: 
přímá
Počet zastavení: 
6 + 0
Počet km pěšky: 
3 km
Náročnost: 
městská
Foto: 
limoges

Připravujeme

  • PL030
    Zimní stopařský turnaj v piškvorkách
    Startuje za 1 den 18 hodin
  • PLxxx
    Výlet PS
    Startuje za 3 týdny 3 dny