Pojďte s námi Pivní stopou...

...ať už šlo o jakoukoli dobu, člověk, potřeboval-li se zorientovat, orientačními body byly vždy hospůdky, hostince, krčmy a obdobná zařízení. Věhlas daných podniků, jejich hostinských a lahodného moku nám prostě utkví v hlavě vždy víc, než název ulice. Abychom se tedy ve světě nikdy neztratili, pojďme si rozšířit své obzory prostřednictvím sběratelské hry, jejímž úkolem a cílem je, seznamovat nás jak s hospůdkami a širokou škálou nejen českého piva, tak i se zajímavostmi, které by neměly uniknout naší pozornosti.

Turistika s pivním režimem...

Pravidla hry

Ať už šlo o jakoukoli dobu, pro člověka, potřeboval-li se zorientovat, orientačními body byly vždy hospůdky, hostince, krčmy a obdobná zařízení. Věhlas daných podniků, jejich hostinských a lahodného moku nám prostě utkví v hlavě vždy víc, než název ulice.

Pojďme si tedy rozšířit své obzory prostřednictvím sběratelské hry Pivní stopou - Turistika s pivním režimem, jejímž úkolem a cílem je, seznamovat nás jak s hospůdkami a širokou škálou nejen českého piva, tak i se zajímavostmi, které by neměly uniknout naší pozornosti. Hra totiž slouží nejen jako typ na výlety za hospůdkami, ale také za zajímavostmi, o kterých se navíc vždy něco dozvíme a dáme tak svému výletu smysl.

Obsah

 1. Stopařovo jedenáctero
 2. Jak to funguje?
 3. Korunky
 4. Hodnosti
 5. Brožurky
 6. Piktogramy na brožurkách
 7. Jak na komentáře k Pivním zastevením
 8. Jak na komentáře k Turistickým zastavením
 9. Jak na komentáře k Pivním stopám
 10. Jak na komentáře k Pamětním listům
 11. Návod na vytvoření vlastní Pivní stopy
 12. Rekruteři
 13. Stopařská hospoda
 14. Výroční schůze a speciální trofeje
 15. Dodatek č.1 - o Pivních stopách v centru Prahy a nejbližším okolí

I. Stopařovo jedenáctero

... tzv. Jedenáctero Pivního stopaře to jsou pravidla, kterými se všichni řídíme nejen vůči sobě ale i ostatním, aby bylo stopaření tou správnou zábavou

 1. stopař nemluví sprostě = na našich webovkách nepoužíváme žádné vulgární výrazy a nikoho neurážíme. Je tedy nutné počítat s tím, že komu to ujede a ať už do logu či do fóra napíše jakoukoli sprostotu, bude mu log smazán a může být nejprve pro výstrahu ze stránek dočasně vyloučen, popřípadě při opakovaném porušení tohoto pravidla zcela vyloučen. Pivní stopou je nejen hra, ale především odpočinková a zábavná možnost, jak strávit volné chvíle o samotě či s přáteli. Nikdo nikoho do ničeho nenutí a má-li někdo na daná místa či Pivní stopu nějaké výtky, probírá je jen s Týmem Pivní stopy (např. přes mail) či se nemusí stopaření účastnit. Nikdy tedy nikoho nenapadáme veřejně na webu. A samozřejmě platí, že prezentovat na webu extremistické hnutí, pornografii, rasismus a podobné výrazy, kterými by mohl být porušen zákon č.40/2009 Sb. je přísně zakázáno = vyloučení z Pivní stopy.
 2. stopař nepodvádí = podání důkazu o návštěvě pivního či turistického zastavení je vždy povinné. Vložíme-li důkaz špatný, nevztahující se k danému místu, či jinak zfalšovaný, musíme počítat s tím, že nám bude log smazán, korunky odečteny a při opakování takového přístupu můžeme být ze stránek vyloučeni buď dočasně či natrvalo.
 3. stopař sbírá samolepky = každý stopař počítá s tím, že přidáním komentáře k pivnímu či turistickému zastavení se dává automaticky do výroby jeho originální samolepka. Pokud by samolepky nechtěl, nemá pro něj stopaření význam a nemůže se hry účastnit. Proto je vždy potřeba počítat s následným dodáním samolepek a jejich zaplacením.
 4. stopař má vždy dobrou náladu = pokud ji nemá, nekazí ji ostatním.
 5. stopař je nadšenec = víme-li o nějaké zajímavosti, kterou bychom rádi v nějaké stopě navštívili, neváháme a využijeme možnosti Autorských pivních stop a stopu s touto zajímavostí vytvoříme. Totéž platí pro hospůdky, které bychom rádi v Pivní stopě měli. A jelikož stopař není tajnůstkář, rád se podělí se spolustolovníky či turisty o své zážitky s Pivní stopou.
 6. stopař je ohleduplný k přírodě = jdeme-li Pivní stopu, která nás provádí přírodou, parkem, chráněnou krajinnou oblastí apod., chováme se podle toho, neděláme kravál a nezanecháváme po sobě odpadky jinde než v odpadkových koších.
 7. stopař zná svoje hranice = ví, kolik toho vypije a ví, kolik zvládne ujít; nesmí nadhodnotit svůj fyzický fond. Stopaření se každý Pivní stopař účastní na vlastní nebezpečí.
 8. stopař pije s rozumem = pokud hodláme na svých cestách po Pivních stopách ochutnávat pivečka či jiný alkohol, nesedáme pak nikdy za volant či řidítka.
 9. stopař je druhému stopaři kamarádem = proto si na webu, v hospůdce či kdekoli jinde zásadně tykáme a snažíme se jeden druhému vyjít vstříc. Což neznamená, že za druhé zaplatíme, proto má stopař sebou vždy platnou měnu v dostatečném množství.
 10. stopař je velice soutěživý = takovýto sběratel se neustále snaží získáváním korunek a samolepek a aktivitou na webových stránkách předčit ostatní stopaře, získat vyšší hodnost než pomalejší kolegové a tím pádem se umisťovat v žebříčku na nejvyšších místech. Svými úspěchy oslňuje ostatní, čímž nemusí být mezi stopaři příliš oblíben. Takový stopař je však pravým požehnáním pro autory této hry a může být až hýčkán Pivní stopou (byť ostatními zatracován). A my – tvůrci této hry – doufáme, že těchto velice soutěživých jedinců získáme co nejvíce.
 11. stopař je poučený = díky těmto deseti pravidlům, která výše přečetl, ví, jak se má chovat v hospodě, doma, na ulici, v přírodě, ke svým kamarádům a spolustolovníkům, ví, jak se chovat na webu a ví, že když některá z těchto pravidel poruší, bude potrestán. Na webu pouze dočasným či trvalým vyloučením, v reálu na ulici či v hospodě i hůře. Stopař bere tyto body vážně a zavazuje se jimi řídit.

II. Jak to funguje?

Hra je dělena do jednotlivých Pivních stop (dále jen "PS"), každá PS obsahuje vždy šest zastavení skládajících se z pivních (dále jen "PZ") a turistických zastavení (dále jen "TZ"). Ke každé PS je vyrobena brožurka s potřebnými informacemi a prostorem pro lepení samolepek. Brožurky k vydaným stopám lze objednat ve Stopařově šopu, jakmile se tedy rozhodneš nějakou tu stopu si projít, je nutné si brožurku objednat. A než se pustíš do projití dané stopy, je dobré se předtím vždy podívat na web skrze její aktuálnost (zavřené hospůdky evidujeme, nahrazujeme, případně se stopa s nenahraditelnými hospodami zruší).

U každého navštíveného zastavení je dobré pořídit fotografii - jako důkaz o návštěvě (fantazii se meze nekladou, můžeš vyfotit svoje selfie, nebo se vyfotit s přáteli, za pípou, či vyfotit přinesené pivo, nebo vyfotit PZ zvenčí). Fotku je pak nutné přidat ke komentáři. Z této fotky pak bude vytvořena samolepka, kterou lze vlepit do brožurky. Během 72 hodin dojde ke zpracování a zároveň kontrole pravosti podaných důkazů a uznání komentáře. Poté jsou nálepky zpracovány a vytisknuty, po vytištění jsou předány k distribuci (toto můžeš sledovat v sekci "Můj účet" v tabulce "Kde mám nálepky"). Po jejich zakoupení si je můžete vlepit do brožurky. Cena každé nálepky je 15 Kč.

 • každé TZ lze okomentovat jen jednou
 • u PZ je to jinak - u těch lze komentáře přidávat jedenkrát za každý kalendářní rok. Výhodou pak tedy je, že oblíbenou hospůdku lze opakovaně navštívit, ohodnotit (ostatně po roce třebas změníme i názor na tu hospůdku a zlepšíme, či zhoršíme své původní hodnocení), tím pádem nám za tuto opakovanou návštěvu opět přibudou korunky do měšce. Podmínkou k opakovanému komentáři je nová fotka s načepovaným pivem uvnitř zastavení z daného kalendářního roku (z fotky musí být jasně patrné, ve kterém PZ byla pořízena).
 • po přidání komentáře ke všem šesti zastavením dané stopy (PZ a TZ) můžeme přidat komentář i k celé PS. Za to obdržíš originální placku dané PS, a to zdarma při nejbližší možné příležitosti (osobní setkání, účast na akci či stopařské hospodě apod). Není nutné absolvovat jednotlivé PS naráz. Je jen na nás, zda každou stopu pojmeme jako výlet a projdeme si ji hned celou, nebo zda si ji budeme zdolávat postupem času.

Kdo nepořídí fotku a zajistí jiný důkaz o své návštěvě – účet, vstupenku - tomu bude vytvořena univerzální nálepka. Zde je nutné takový důkaz předat k ověření a počkat na uznání komentáře. Toto neplatí pro opakované navštívení pivního zastavení, u kterého je nutná fotka - viz výše.

Ke společným akcím, či soutěžím, je vydáván Pamětní list (dále jen "PL"). Tyto se vydávají pouze na danou akci a poté už nejdou zakoupit. Součástí PL je i originální placka akce. Ke komentáři k PL není povinnost přidat fotografii z akce. Kdo však fotografii přidá, tomu budou vytvořeny samolepky (jedna z pořízené fotografie a druhá společná z akce) k nalepení do brožurky PL.

III. Korunky

Tzv. korunky jsou pomyslné body, které získáme za svoji aktivitu ve sběratelské hře Pivní stopou, a to nejen za komentář k PZ či TZ. Se zaregistrováním na webu Pivní stopy jsme bráni jako přihlášení uživatelé, s první získanou korunkou se stáváme členy Pivní stopy a zároveň Novici, čímž startujeme svůj hodnostní žebříček.
Korunkový systém, aneb za co jsme odměňování a jak:

 • komentář s fotografií jako důkaz o návštěvě = 50 korunek
 • komentář bez fotografie (s jiným důkazem - razítko atd... a s univerzální nálepkou) = 40 korunek
 • komentář k jednorázové akci s Pamětním listem (neplatí pro soutěže) = 40 korunek
 • plnohodnotný příspěvek do fóra = 1 korunka
 • chyba odhalená na webu či aktualizace údajů = 10 korunek
 • vložení fotky do fotogalerie = 1 korunka / 1 fotka (max 50 korunek na nick a akci)
 • autorství Pivní stopy = 5 korunek za každý přidaný komentář k PZ, TZ i PS
 • za přípravu akce s PL = 300 korunek
 • napsání a zveřejnění Stopařského článku = 100 korunek
 • nákup ze Stopařova šopíku = 1 korunka za položku
 • organizace Stopařské hospody = 200 korunek (2 články - viz níže)
 • za účast ve vyhlášených soutěžích = každý soutěžící získá tolik korunek, kolik nasbírá bodů. Prvním třem výhercům se počet nasbíraných korunek zdvojnásobuje.

Pozor: pokud bude náš účet starší jednoho roku a bez jediné korunky a bude vykazovat absolutní nečinnost (opět jeden rok), bude bez upozornění automaticky tento účet smazán.

IV. Hodnosti

Hodnosti Pivní stopy jsou zatím rozděleny do kategorií: Novic, Tovaryš, Mistr a Velmistr (o dalších kategoriích přemýšlíme). Každá kategorie má dvanáct hodností. Po prvním přidaném a schváleném komentáři začínáme všichni jako Novicové a postupně se získanými korunkami se naše hodnost zvedá. Jako Novicům nám k další hodnosti stačí 1000 korunek, jako Tovaryšům 1500 korunek, jako Mistrům 2000 korunek a jako Velmistrům 5000 korunek.

V. Brožurky

Žádný správný Stopař se neobejde bez svého deníku, kam si lepí samolepky Pivní stopy a dělá si různé poznámky ze svých výletů. Takový deníček nám bude jednou sloužit jako "památníček" na příjemné chvíle strávené s přáteli. Proto si lze jednotlivé brožurky nechat přes náš šop svázat do kroužkové vazby.

Stručný popis trasy, QR kód odkazu na mapy.czText k tématu PSTitulní strana, piktogramy
Místo pro samolepky a tvoje hodnocení, hodnotíme jako ve škole, tzn. 1=nejlepší, 5=nejhoršíTvůj osobní účet, můžeš ho vyplnit razítky hospod či si zde nechat psát útratu nebo dělat poznámky


VI. Piktogramy na brožurkách


Typ trasy: přímá - okružní - nepřímá
Počet zastavení: pivní zastavení + turistické zastavení
Náročnost trasy (terén trasy): městská - přírodní - horská
Délka trasy: počet km pěšky
Pivovar na cestě: ano
Vstupné do turistického cíle: ano
Sezónní omezení: ano (více v popisu jednotlivých PS)

VII. Jak na komentáře k Pivním zastavením

 1. Na horní liště v hlavním menu klikni na "Pivní zastavení"
 2. Ze seznamu vyber Pivní zastavení, ke kterému chceš přidat komentář
 3. V hlavičce Pivního zastavení klikni na "Přidat komentář"
 4. Do pole "Text komentáře" napiš svůj komentář k Pivnímu zastavení
 5. Do pole "Důkaz o návštěvě" nahraj obrázek, který jsi vyfotil u Pivního zastavení. Velikost fotografie není omezena, nahraj obrázek v co největší kvalitě. Ze špatného obrázku nikdy nebude hezká nálepka. A hlavně pokud možno použij fotku na šířku, nikoli na výšku.
 6. Do třech polí "Hodnocení" ohodnoť Pivní zastavení, nezapomeň, že hodnotíme jako ve škole, tj. 1=nejlepší, 5=nejhorší. Pokuď jsi provozovnu nenavštívil, nehodnoť, nemáš co.
 7. Nový komentář uložíš stiskem "Uložit"
 8. Tvůj komentář se objeví pod stránkou Pivních zastavení. Do tvého měšce přibylo 50 korunek
 9. Během následujích 72 hodin, při kterých je tvůj komentář schválen, a je dána do výroby tvá nálepka, se objeví text "Schváleno" a tvá fotka je nahrazena náhledem tvé nálepky.

VIII. Jak na komentáře k Turistickým zastavením

 1. Na horní liště v hlavním menu klikni na Turistická zastavení
 2. Dále postupuj jako u Pivních zastavení, s jedinou vyjímkou - Turistické zastavení nehodnotíme, a proto odpadá bod č.6

IX. Jak na komentáře k Pivním stopám

 1. Na začátek jedno důležité upozornění: K Pivní stopě můžeš napsat komentář až tehdy, pokud jsi přidal komentář ke všem šesti zastavením. Jinak ti bude komentář smazán, a korunky z měšce odečteny!
 2. Na horní liště v hlavním menu klikni na Pivní stopy
 3. Dále postupuj jako u Pivních zastavení, s jedinou vyjímkou - finále Pivní stopy nehodnotíme, a proto odpadá bod č.6
 4. Po zalogování finále Pivní stopy ti náleží 40 korunek

X. Jak na komentáře k Pamětním listům

 1. Na horní liště v hlavním menu klikni na Pamětní listy
 2. Dále postupuj jako u Pivních zastavení, s jedinou vyjímkou - Pamětní list nehodnotíme, a proto odpadá bod č.6
 3. K zalogování Pamětního listu nepotřebuješ žádný obrázek, pokud nechceš vyrobit samolepky do brožurky PL
 4. Po zalogování Pamětního listu ti náleží 40 korunek

XI. Návod na vytvoření vlastní Pivní stopy

 • před samotným zahájením vytváření vlastní PS je důležité zaslat námět a turistické a pivní zastavení nové PS ke tzv. předschválení, z důvodu případné duplicity pivních a turistických zastavení (PZ a TZ). To provedeš v sekci "Můj obsah" přidáním nové PS "Přidat PS", kde napíšeš do pole "Title" název nové PS, do pole "Autor" tvůj nick, a do pole "Popis trasy" chystaná PZ a TZ. Po uložení do systému napiš do komentáře "Prosím o schválení PZ a TZ pro novou stopu". Bude-li tvá PS v pořádku (tj. nebudou-li žádné kolize PZ a TZ s ostatními PS, nebo jiné výhrady), přijde emailem odpověď či rovnou schválení administrátorem. Pak můžeš na nové vlastní PS dál pracovat.
 • námět PS musí obsahovat názvy PZ a TZ na trase s adresou, jejich pořadí na trase označené písmeny od A do F, místo startu a cíle Pivní stopy (je vždy lepší umístit v dostupnosti veřejné dopravy), předběžný název PS a vždy je lepší i mapka trasy. Nemá-li pivní či turistické zastavení klasickou adresu, zejména je-li v přírodě, je důležité dodat i souřadnice GPS.
 • každá Pivní stopa spojuje vždy 6 pivních a turistických zastavení. Možné kombinace zastavení jsou tři pivní a tři turistické, čtyři pivní a dvě turistické, pět pivních a jedno turistické zastavení, tedy 3+3, 4+2, 5+1. V mimořádných případech lze použít variantu 6+0, ale pouze na dotázání Týmu Pivní stopy a s odůvodněním požadované výjimky. Jiné varianty nejsou možné.
 • za pivní zastavení lze považovat kromě klasických hospůdek, pivovarů a restaurací i zajímavé občerstvovny, příjemné kavárničky, stánky apod. Zkrátka všude tam, kde se dobře daří pivu. Turistické zastavení nemusí být vždy nutně významná turistická památka, ale stačí i pamětní deska na domě, zajímavé vyhlídkové místo, socha, vyznačený poledník na náměstí, kaplička uprostřed lesa, památný strom, přírodní lokalita či rezervace atd. Fantazii se meze nekladou a dalo by se říci, že netradiční turistické cíle jsou vítány. Ideální je rovněž koncipovat Pivní stopu k určitému tématu či významnému rodákovi a poukázat tak na významná místa spojena právě s touto osobností. Jako např.: Slavnosti sněženek (Bohumil Hrabal, Sadská- Kersko), Ráj Oty Pavla (Ota Pavel - Berounka) atd.
 • vždy upřednostňujeme kvalitu před kvantitou a proto je vždy lepší, máte-li ke konkrétní trase určitý vztah, či ji dobře znáte a nebo je to vaše srdeční záležitost, protože jen tak se nám podaří do trasy dostat vždy to nejlepší a nejzajímavější. Proto, je-li to možné, je vždy lepší poradit se s místními, co doporučují a kam zajít na pivko.
 • každý registrovaný pivní stopař, který má ve svém měšci již 1 000 korunek a více, může začít tvořit PS v "neomezeném" množství, platí však, že součastně může mít rozpracovanou jen jednu stopu, a své starší PS nesmí mít v rekonstrukci (to znamená, že všechny PZ a TZ jsou aktivní). Jejich vydání pak závisí na kvalitních podkladech, výrobě brožurky a případné domluvě s Týmem PS, kdy má být stopa vydána. Ale pozor!: platí, že autor stopy si za ni ručí, což sebou nese zodpovědnost za aktualizaci zavřených, přejmenovaných či z jiných důvodů nenavštívitelných hospod. Pokud dojde na jeho stopě ke zjištění, že je některé PZ (popřípadě TZ) již mimo provoz (PS je označena "Rekonstrukce", PZ či TZ je označeno "Zavřeno"), má tři měsíce na dodání její náhrady – čili nafotit nové PZ či TZ s otvírací dobou apod. a to vložit na stránky do sekce fórum. Pokud se mu to do tří měsíců nepovede, bude stopa zrušena a zaarchivována.
 • Tým PS má povinnost zrušit PS, když o to autor požádá. Zrušená PS se přesune do složky "Zrušené Pivní stopy a zastavení". Úplné smazání PS z webu není možné.
 • Tým PS má právo:
  • bez upozornění autora měnit či upravovat jednotlivá zastavení PS, včetně názvu PS a textu k PS
  • nevydat PS bez udání důvodu (právo veta) a mazat nevydané PS z webu
  • zrušit PS po upozornění, i bez souhlasu autora PS, když není nahrazeno uzavřené PZ či TZ po dobu větší než 3 měsíce, a autor nehledá, či nemůže najít náhradu
  • zrušit PS bez upozornění, když všechna zastavení PS jsou bez komentáře déle než 2 roky
 • za dodržování autorských práv dle zákona č.121/2000 Sb zodpovídá vždy autor dané Pivní stopy. Tým PS nenese za porušení autorských práv u fotografií pivních a turistických zastavení, návrhů na placky, jakožto kopírování textů apod. žádnou odpovědnost.

Co je potřeba pro zveřejnění PS:

 • název Pivní stopy
 • 6x fotografii (na šířku) PZ a TZ minimálně ve velikosti 2048x1536 (3M). U každé fotografie musí být název PZ či TZ spolu s písmenem od A do F, které určuje pořadí na trase. Ideální je pořídit fotografii bez osob, automobilů apod. V řadě případů není však možné pořídit takovouto fotografii a proto stačí vyfotit třeba jen název provozovny. Platí zásada, že do brožurek pořizujeme fotografie vždy jen zvenčí.
 • 1x fotografii na titulní stranu (na výšku), která by měla částečně korespondovat s tématem konkrétní Pivní stopy. Velikost minimálně 2048x1536 (3M).
 • text v rozmezí 2600 až 2800 znaků. Text by měl obsahovat základní informace o turistickém zastavení, o hospodách na trase, ale třeba i nějakou zajímavost, váš osobní pohled a typ atd. Opět se fantazii meze nekladou a záleží jen na vašem spisovatelském nadání. Je samozřejmostí, že vulgarismy a nevhodné texty nebudou publikovány.
 • adresu,v případě PZ či TZ v přírodě i souřadnice GPS a případné upřesnění polohy (např. 150 m od hájenky po zelené značce za krmelcem najdete..., stánek se nachází 200 m za nádražím směrem..., atd.), otevírací dobu a je-li k dispozici i webovou adresu ke všem pivním i turistickým zastavením.

Jaká mě čeká odměna při vydání vlastní PS:

 • za každý nový komentář na tvojí stopě ti přibude 5 korunek do tvého měšce
 • jeden výtisk pivní stopy zdarma při jejím vydání
 • nick, pod kterým jsem registrovaný, se rovněž objeví na titulní straně brožurky
 • věčná sláva v komunitě Pivních stopařů

XII. Rekruteři

Chceš-li se přivést do naší hry nového člena, v prvé řadě musíš mít za sebou minimálně první hodnost, čili musíš mít na svém kontě 1000 korunek.

 • pak už jen stačí získat nějakého nadšence, který se bude chtít k PS připojit.
 • na nejbližším setkání Pivní stopy, třeba Stopařské hospodě, oznámit někomu z Týmu PS nick nového člena
 • poté co nový člen překročí 1000 korunek, oznámit to někomu z Týmu PS. Tým PS toto sám nesleduje
 • jako rekruter se musíš o svého rekruta řádně postarat, vysvětlit mu, jak a kam má psát komentáře, co a jak v PS může a nemůže, jak se orientovat na stránkách, zkrátka zasvětit jej do "tajů" této hry.

Jaká mě čeká odměna při získání rekruta:

 • jakmile tvůj rekrut dosáhne své první hodnosti, dostaneš za něj do svého měšce jednorázovou odměnu 300 korunek
 • odbržíš rekruterskou placku a do výčtu tvých trofejí přibude trofej rekruterská se jménem tvého rekruta (vždy na Výroční akci PS)
 • svým rekrutem a jeho úspěšností můžeš ohromovat na setkáních Pivní stopy - věčná sláva

XIII. Stopařská hospoda

Stopařské hospody (dále jen "SH") jsou setkání konající se většinou vždy poslední čtvrtek v měsíci (mimo letní prázdniny, prosinec a další výjimky dle domluvy). Slouží nejen k setkání stopařů, ale hlavně ke sdělení novinek a plánů Týmu PS a diskuzi nad nimi, k předání objednaných brožurek a nálepek. SH pořádá vždy někdo ze stopařů a mají pevná pravidla. Pořádající stopař musí mít připraven referát na libovolné téma a poté k tomu následný kvíz. Za kvíz pak prvním třem stopařům naleží ceny, které, podle nejmenovaného pravidla, nesmí pořádající stopař koupit (ani ukrást samozřejmě). Ke SH musí být vždy vytvořeny dva články, jeden jako zvací nejpozději týden před SH, a poté článek o průběhu, nejpozději týden po SH. Jelikož za Stopařský článek je odměna 100 korunek, za SH je tedy odměna 200 korunek.

XIV. Výroční schůze a speciální trofeje

První sobotu v roce se koná Výroční schůze za uplynulý stopařský rok. Na ní jsou udělovány tyto speciální trofeje:

 • trofej pro rekrutéra: obdrží každý stopař, který přivede do Sběratelské hry Pivní stopou nového člena, a tento překročí hranici 1000 korunek
 • trofej pro Nováčka roku: obdrží aktivní stopař (stopaři), jehož účet na našem webu není starší než 1 rok
 • trofej pro Otvíráka roku: obdrží stopař, který opakovaně projde nejvíc PZ, tedy PZ, kde už má minimálně jednu návštěvu. Tato soutěž začíná vždy 1.ledna a končí 31.prosince a opakovaná zastavení musí být komentována maximálně do 14 dnů. Fotky musí obsahovat exif data pro kontrolu data pořízení
 • trofej pro Štamgasta roku: obdrží stopař, který nasbírá nejvíc korunek od 1.ledna do 31.prosince
 • trofej pro Pamětníka roku: obdrží každý stopař, který se účastnil a přidal komentáře ke všem akcím s PL za uplynulý kalendářní rok
 • trofej Autora roku: obdrží stopař, který udělal nejlepší PS roku. Hlasují stopaři na připravené hlasovací lístky
 • trofej pro Stopaře roku a dva Vícestopaře roku: obdrží stopaři vyhodnocení v tajném hlasování. Hlasuje se tajně na hlasovací lístky dvoukolově. V prvním kole jde o to, určit trojici, ze které se v druhém kole dalším hlasováním určí Stopař roku, poražení jsou pak Vícestopaři roku. Členové Týmu PS mají v této volbě dva hlasy. V případě rovnosti hlasů následují další kola, než je vítězství rozhodnuto.

XV. Dodatek č.1 - o Pivních stopách v centru Prahy a nejbližším okolí

Vzhledem k přeplněnosti centra Prahy a nejbližšího okolí Pivními stopami platí od 1.1.2020 toto pravidlo: všechny nově vytvořené PS musí být tzv. jednotématové (tzn. musí se věnovat např. nějaké osobnosti, či události). Pivní stopy bez jasného tématu (tzv. od-přes-do) nebudou povolovány.